ProDetails Home
професионални пластмасови продукти български  |  english  |  deutsch  |  español
За нас
За нас

ПроДетайлс е компания основана в България със седалище в гр. Габрово.
Специализирана е в проектирането и производството на висококачествени
пластмасови артикули (капсули, полиестерни опаковки, монетници, класьори и др.)
използвани в монетната индустрия.
Благодарение на ефективната ни работа и адекватна маркетингова стратегия, нашата
продукция успешно намира реализация в страни като Германия, Австрия,
Швейцария, Франция, Италия и др.
Не на последно място, трябва да се отбележи, че нашите продукти отговарят на
всички международни стандарти за качество, което е задължително условие по
пътя на утвърждаване на европейските и световени пазари.